Men's Water Polo
Player Profile

Louis-Philipe Brosseau

Photo of Louis-Philipe Brosseau

Program: Engineering
Hometown: Ottawa, ON
Eligibility:
3