Fencing
Player Profile

Sean Cordeiro

Photo of Sean Cordeiro

Program: Engineering
Hometown: Kensington, PEI
Eligibility:
1