Men's Water Polo
Player Profile

Thomas Dalkowski

Photo of Thomas Dalkowski

Program: Engineering
Hometown: Nepean, ON
Eligibility:
4