Women's Basketball
Player Profile

#12 Mallory Katz

Photo of Mallory Katz

6-1 Forward

Program: Business
Hometown: Ottawa, ON
Eligibility:
2